Hem

Artesia

Artesia Grundvattenkonsult AB bildades 2003 av Per-Olof Johansson. Företagets affärsidé är att erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom grundvattenområdet vilka bidrar till en ekonomiskt och ekologiskt uthållig verksamhet hos privata och offentliga uppdragsgivare i Sverige och utomlands. Företaget är verksamt inom bl a följande områden:

  • Grundvattenförsörjning (en specialitet är konstgjord grundvattenbildning)
  • Grundvattenskydd (utarbetande av skyddsområden, skyddsåtgärder)
  • Sårbarhets- och riskanalys
  • Grundvattenförorening (undersökningar, åtgärder)
  • Tekniska beskrivningar och miljökonsekvensbeskrivningar till miljödomstolsansökningar för vattenverksamhet
  • Undervisning och FoU

Artesia har i aktuella projekt rollen som huvudkonsult, ensam eller tillsammans med underkonsulter, eller som underkonsult. Företaget kan också agera som beställarstöd. Uppdragsgivarna är både privata och offentliga i Sverige och utomlands.

Företaget har ett stort kontaktnät bland konsulter, entreprenörer samt universitet och högskolor vilket gör att högt kvalificerade projektgrupper kan formas för projekt med varierande inriktning. För kvalificerade GIS-arbeten och fältarbeten i form av borrningar och geofysiska undersökningar anlitas underkonsulter.