Undersökningar gällande säsongslagret för värme och kyla i Stockholmsåsen för Arlanda flygplats

Undersökningar gällande säsongslagret för värme och kyla i Stockholmsåsen för Arlanda flygplats (max 200 l/s, energiomsättning/år 20 GWh).

Provpumpning av ny brunn
Provpumpning av ny brunn