Grundvattenavsänkning för att förhindra förstörelse av faranoiska monument vid Karnak- och Luxortemplen i Egypten orsakade av salttransport från ytligt grundvatten

Grundvattenavsänkning för att förhindra förstörelse av faraoniska monument vid Karnak- och Luxortemplen i Egypten orsakade av salttransport från ytligt grundvatten.

Sfinxallén framför Luxortemplet
Sfinxallén framför Luxortemplet