Undersökningar för att förstärka Norrvattens reservvattentäkter i Märsta och Upplands-Väsby med konstgjord grundvattenbildning

Undersökningar för att förstärka Norrvattens reservvattentäkter i Märsta och Upplands-Väsby med konstgjord grundvattenbildning (600 l/s).

Stockholmsåsen strax norr om reservvattentäkten i Märsta.
Stockholmsåsen strax norr om reservvattentäkten i Märsta.