Konstgjord grundvattenbildning från existerande ytvattendammar för ökad säkerhet i vattenförsörjningen till befolkningscentra i östra Botswana

Konstgjord grundvattenbildning från existerande ytvattendammar för ökad säkerhet i vattenförsörjningen till befolkningscentra i östra Botswana.

Brunnsområdet i Palla Road som identifierats som lämpligt för brunnsinfiltration
Brunnsområdet i Palla Road som identifierats som lämpligt för brunnsinfiltration