Undersökningar för ny vattentäkt för Örebro baserad på konstgjord grundvattenbildning

Undersökningar för ny vattentäkt för Örebro baserad på konstgjord grundvattenbildning (500 l/s).

Försök med sprinklerinfiltration.
Försök med sprinklerinfiltration.