Utredning av möjligheterna att samordna vatten- och materialintressena vid Rådasands sandtäkt, Lidköping

Utredning av möjligheterna att samordna vatten- och materialintressena vid Rådasands sandtäkt, Lidköping.

Försök med bassänginfiltration.
Försök med bassänginfiltration.