Hydrologiska och hydrogeologiska undersökningar för djupförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Hydrologiska och hydrogeologiska undersökningar för djupförvar av använt kärnbränsle i Forsmark.

Mätstation för vattenföringsmätning i ett mindre vattendrag i undersökningsområdet.
Mätstation för vattenföringsmätning i ett mindre vattendrag i undersökningsområdet.