Utredning av risker för påverkan på kulturhistoriskt intressant källa från planerad trafikled

Utredning av risker för påverkan på kulturhistoriskt intressant källa från planerad trafikled.

Wårby Källa söder om Stockholm.
Wårby Källa söder om Stockholm.