Forskningsprojekt gällande avskiljning av naturligt organiskt material vid konstgjord grundvattenbildning

Forskningsprojekt gällande avskiljning av naturligt organiskt material vid konstgjord grundvattenbildning.

Installation av mätutrustning, Hyndevad, Eskilstuna
Installation av mätutrustning, Hyndevad, Eskilstuna