Konstgjord grundvattenbildning med vatten från existerande ytvattendammar för att minska riskerna för vattenbrist i Windhoek, Namibia

Konstgjord grundvattenbildning med vatten från existerande ytvattendammar för att minska riskerna för vattenbrist i Windhoek, Namibia.

The Von Bach Dam vars vatten används för infiltration i brunnar
The Von Bach Dam vars vatten används för infiltration i brunnar